Privatumo politika

Bendra informacija

MB „Regliuma“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis (pvz. www.rusiai.lt). Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. Taip pat renkama informacija, kurią suteikiate Jūs: elektroninis paštas, vardas, pavardė, telefono numeris, o taip pat asmens kodas, gyvenamosios vietos registracijos adresas  (perkant lizingu).

Kas yra šis dokumentas?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.rusiai.lt (toliau – Svetainė), lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis.

Norėdamis sužinoti kamp renkama ir tvarkoma Jūsų asmens informacija, atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų socialinių tinklų paskyrose ar Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Jūs užsiregistravote Svetainėje ar nesiregistravote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje ar mūsų socialinių tinklų paskyrose.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 302893286

Buveinės adresas: Eglių g. 14, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.

Tel. +370 684 41484

El. paštas: regliumservice@gmail.com

Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Duomenų valdytojo valdomos interneto  svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia Jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, svetainėje www.rusiai.lt suvedant savo asmeninę informaciją.

Iš Jūsų tiesiogiai gaunama tokia informacija:

 • Elektroninio pašto adresas
 • Vardas
 • Pavardė
 • Telefono numeris
 • Asmens kodas (perkant išsimokėtinai per SB lizingas)
 • Gyvenamosios vietos adresas (perkant išsimokėtinai per SB lizingas)
 • Kita informacija, kurios reikalaujama, perkant išsimokėtinai per SB lizingas

Netiesiogiai gaunama tokia informacija:

 • Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:
 • Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
 • Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).
 • Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu naudojant Google Analytics slapukus.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos), tačiau tokiu atveju Duomenų valdytojas negalės pateikti Jums naujausių pasiūlymų, operatyviai su Jumis susisiekti, kai turės patį tinkamiausią pasiūlymą Jums.

Kam naudojame Jūsų informacija?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
 • Įmonėms saugančioms jūsų infromaciją.

Nors duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, yra  Europos Sąjungos (toliau - ES) teritorijoje, jie gali būti perduodami saugojimo tikslams ir už ES ribų imantis visų saugumo reikalavimų. Susiklosčius mažai tikėtinai jūsų informacijos nutekinimo situacijai, informuosime Jus vos tik apie tai sužinoję.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Kiek laiko saugojame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime rinkodaros tikslais saugosime 3 metus, po to atnaujinsime sutikimų gavimą.

Suteiktą asmenynę informaciją galime pašalinti iš systemos bet kuriuo metu Jums pageidavus.

Jūsų teisės?

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • prašyti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Politikos pakeitimai

MB „Regliuma“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.