Rūsys "Max"                                  Rūsys "Standart"

 

 

1. Pažymima rūsio montavimo ir tranšėjos kasimo vieta. Tranšėja kasama platesnė (1,6m - 2m) ir ilgesnė (iki 2m) nei bus montuojamas rūsys.

2. Kasama tranšėja.

3. Tranšėjos dugnas išlyginamas smulkaus žvyro arba plauto smėlio pagalba.

4. Į tranšėją įkeliamas rūsys ir pastatomas taip, kad grindų, lentynų plokštumos, būtu tiksliai horizantalioje padėtyje. Priešingu atveju, lentynose sandėliuojami daiktai, gali būti nestabilioje padėtyje.

5. Rūsio išorinė apatinė dalis, apipilama lengvu gruntu, kad rūsys įgautu stabilumą.

6. Rūsio šonuose padedami betoniniai blokai ( gali būti skirti pamatams ). Blokai pasirenkami atitinkamai pagal rūsio modelį. 

Svarbu: blokai ir jų padėjimo vieta, parodyti brėžinyje.

7. Rūsys tvirtinamas grandinėmis prie blokų (žiūrėti schemą teksto apačioje, pagal pasirinktą rūsio modelį)

Pastaba. Ant išorinės rūsio dalies yra specialios tvirtinimo vietos.

8. Įsitikinus, kad rūsys stabilus, užpilamas lengvu gruntu (6 - 12m3). Rūsys apkasamas formuojant pylimą. Ventiliaciniai vamzdžiai įstatomi tik tada, kai lieka neužkasta viršutinė dalis. Atliekant grunto užpylimo darbus,būtinas atsargumas. Negalima grunto pilti iš aukštai ir didelių, stambių grunto kiekių, siekiant nepažeisti gaminio.                                                                                                 

9. Suformavus pylimą, rekomenduojama jį apdengti geotekstile arba kita medžiaga neleisiančia augti žolei, tuo palengvinant pylimo priežiūrą.                                                             

 

 Rekomenduotina:

- rūsio montavimo vietai pasirinkti vietą pavėsyje, o įlipimo duris nukreipti ne į pietinę pusę;

- po ventiliaciniais kaminėliais padėkite indą kondensatui surinkti, kuris susidaro, esant temperatūrų skirtumui.